Jag är bilägare

Jag är bilägare!!!! Wow, har gjort det dyraste köpte i mitt liv. Nu är denna bilen min, bara min. Kunde inte varit mer nöjd. Den är helt perfekt. Min förstabil är helt p e r f e k t. 
Kommentarer

Kom ihåg


Trackback